Zemlja - voda

  Toplotne črpalke zemlja – voda izkoriščajo toplotno energijo zemlje in kamenin. Ta energija se ustvari s sončnim obsevanjem in prenosom toplote v zemljo s pomočjo padavin. Skladiščeno energijo lahko izkoristimo za ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode. Pri izkoriščanju toplotne energije zemlje ločimo dva glavna načina:
 
-      zemeljski kolektor
-      vertikalna sonda.
 
Za kateri način se odločimo je odvisno od pogojev, ki jih imamo.
 
Zemeljski kolektor
 
            Toplota zemlje se izkorišča s pomočjo pravilno dimenzioniranega in položenega zemeljskega kolektorja. Klasični horizontalni kolektor se položi v globini od 1,2 do 1,8 m. Pri polaganju je potrebno paziti na zadostne razmike med cevmi (min 60 cm). V primeru nagnjenega terena je potrebno izvesti kolektor z dvema jaškoma. Zemeljski kolektor se napolni z mešanico proti zamrzovalnega sredstva in  vode. Inštalacija od zunanjega jaška kolektorja do toplotne črpalke mora biti ustrezno toplotno izolirana. Po opravljenih delih se naredi še tlačni test. Po uspešno opravljenem tlačnem testu se kolektor zasuje z zemljo.
Poznamo več izvedb zemeljskega kolektorja kot so kompaktni vertikalni in horizontalni kolektorji, spiralne (»slinky« in »svec« izvedba) ter kolektor položen v širok kanal.
            Za kakšno izvedbo se bomo odločili je odvisno od količine zemlje, ki jo imamo na voljo za položitev kolektorja. Za koriščenje toplote zemlje preko zemeljskega kolektorja potrebujemo približno od 1,5 do 2,0 kratno ogrevalno površino ob objektu (odvisno predvsem od sestave tal in toplotne izoliranosti objekta). Odvisno od sestave zemlje lahko iz nje pridobimo od 10 do 30 W/ m².
 
Vertikalna sonda
 
Pri izvedbi vertikalne zemeljske sonde je pomembno, da globino sonde pravilno dimenzioniramo glede na hladilno moč toplotne črpalke in da v primeru večjega števila sond upoštevamo minimalne razmike med dvema sondama. Globina vrtine je lahko tudi več kot 100 metrov. Odvzem toplote pa je odvisen od sestave zemljine in kamenin skozi katerega vrtina poteka in sicer od 40 do 80 W/m globine.

AKTUALNO

Laserski razrez

17.08.2016

Ponujamo laserski razrez pločevine in cevi.