Voda - voda

            Toplotne črpalke voda – voda izkoriščajo toplotno energijo podtalnih ali površinskih voda.

 

Toplotni vir - podtalna voda

 

Podtalna voda ni prisotna na vseh področjih. Nahaja se na različnih globinah. Zato je potrebno pred izdelavo vrtine preveriti prisotnost podtalne vode in njeno približno globino. Ko ustrezen organ potrdi prisotnost podtalne vode se izdela potrebna dokumentacija za pridobitev dovoljenja za vrtanje. Vrtanje izvede strokovno usposobljeno podjetje. Po izdelavi vrtine se izvede priklop na toplotno črpalko. Podtalno vodo črpamo s potopno črpalko. Pri izbiri potopne črpalke je potrebno upoštevati tudi tlačni upor skozi uparjalnik. Pretok podtalne vode in temperatura le te mora ustrezati pogojem, ki jih določen tip toplotne črpalke zahteva za optimalno delovanje. Za 1kW toplote potrebujemo približno 0,2 m³/h vode, ki ima temperaturo 8°C. Ohlajeno vodo (približno za 4°C) vračamo v ponorno vrtino, ki pa mora biti od črpalne vrtine oddaljena minimalno 15 m. Podtalna voda je zaradi konstantne visoke temperature idealen vir za pridobivanje toplote, saj se z njo dosega visoka grelna števila. Pri izračunu grelnega števila je potrebno upoštevati tudi električno energijo, ki jo porabi potopna črpalka. Kljub temu je pričakovano grelno število 3 do 3,5.

 

Toplotni vir - površinska voda

 

            Za izrabo toplotne energije površinskih voda so primerna jezera in počasi tekoče reke. Voda v jezerih in rekah se od pomladi do začetka jeseni ogreva, jeseni in pozimi pa ohlaja. Odvzem toplote se vrši s pravilno dimenzioniranim kolektorjem, ki se ga položi na jezersko dno ali na dno reke. V kolektorju je naravi nestrupeno sredstvo, ki se v jezeru ali reki ogreje in odda toploto v toplotni črpalki. Za kroženje medija se uporablja obtočna črpalka.

AKTUALNO

Laserski razrez

17.08.2016

Ponujamo laserski razrez pločevine in cevi.