Oprema za proizvodnjo biodiesla

Biodiesel je biološko pogonsko gorivo za dieselske motorje, ki je v celoti izdelan iz rastlinskih olj. Kot surovino za biodiesel najpogosteje uporabljamo surovo repično olje, lahko tudi druge vrste rastlinskih olj, kot samo ali kot mešanico z uporabljenim jedilnim oljem. Bidiesel je zaradi rastlinskega izvora okolju prijaznejši od fosilnega goriva in s tem vsekakor ustreza predpisom in zahtevam Kyotskega protokola in zahtevam EU o večji uporabi biogoriv.
 
Namen proizvodnje biodiesela je skupaj s kmetijsko verigo zapreti krog pridelave in predelave oljne repice. V Sloveniji je oljna repica (oljna ogrščica) ozimna kultura. Prednost repice je v tem, da se zgodaj žanje, tako da se lahko ista zemlja koristi še za drugo kulturo,. Potrebno je upoštevati tudi kolobar.

 
Smo proizvajalci zelo kvalitetne opreme za proizvodnjo biodiesla, pri kateri so obratovalni oziroma vzdrževalni stroški izredno nizki. Zmogljivost opreme za proizvodnjo biodiesla je od 10.000 t  dalje na 8000 ur letne proizvodnje. V času same priprave projekta, aktivno (z našim znanjem, izkušnjami,…) sodelujemo z investitorjem, tako da najdemo najbolj optimalno rešitev za investicijo. Pri projektiranju se poleg nove standardne zgradbe, lahko uporabi že vaša obstoječa, v kolikor izpolnjuje določene kriterije. Po zagonu proizvodnje biodiesla nudimo kvalitetno podporo investitorju in analizo kvalitete proizvoda v partnerskem laboratoriju. Biodiesel proizveden z našo opremo ob ustrezni vhodni surovini, ustreza standardu EN 14214. V kolikor imate kakršnokoli vprašanje se obrnite na nas.
 
Glavni deli proizvodne opreme:
 
-        Priprava uporabljenega jedilnega olja
-        Rafinacija
-        Priprava katalizatorja
-        Transesterifikacija
-        Destilacija metanola
-        Sušenje metanola
-        Ekstrakcija
-        Destilacija vode
-        Kondenzacija metanolnih hlapov
-        Odpadne vode
-        Prezračevalni sistem
-        Elektro komunikacija
-        Instalacije
-        Inertizacija N2

AKTUALNO

Laserski razrez

17.08.2016

Ponujamo laserski razrez pločevine in cevi.